JEAN-MARIE d.o.o.

PUNI NAZIV: JEAN-MARIE d.o.o. za trgovinu i građenje
ADRESA: 22010 Krapanj, Ražinski put 50
OIB: 86422465417
TELEFON: 022/350186
DJELATNOST: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada